A piramisok völgye

A világban több piramisvölgyet is ismerünk. Nekünk, Magyarországon élőknek különösen nagy szerencsénk van, hiszen a környezetünkben több piramisvölgy is létezik. Ezek Bosznia-Visoko, Egyiptom Nílus völgye, Magyarország-Pilis hegység, Erdély-Kalotaszegi piramisok Magyarkiskapus határában.

 

Érdemes azt tudni, hogy a piramisok mindig is jelentős szerepet kaptak a sötét és a világos erők csatájában, párharcában. A piramisok működésükkel a világos erőket támogatják.

 

Eddig egy-egy piramisvölgyé volt a vezető szerep. A történelemben, ismereteim szerint először a múi piramisoké volt a vezető szerep. Időben ezt követte a Bosnyák-Viszokoi, az egyiptomi piramisok, majd a magyarországi Pilis hegységben lévő piramisok. Ez utóbbinál tudjuk, hogy francia támogatással a törökök, majd az osztrákok tették tönkre. Szintén az utóbbiról tudjuk, hogy időben ez volt az utolsó, működő piramisos rendszer.

 

Jelenleg nincs kiemelt piramisvölgy. Hanem a Földön lévő piramisok együttműködnek.

 

A sötét erők az aktuális vezető piramis völgyben a piramisokat lefejezéssel, fizikai síkon tették általában tönkre. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a csúcsaikat megrongálták, szétszedték és sok esetben a csúcsban lévő aranyat kitermelték és elvitték. A csúcsból eltávolított arany mennyisége általában 17 kg körüli. Kis mértékben függött a piramis nagyságától. A piramishegyek csúcson keresztüli megfúrása a piramis tönkretevését jelenti. Vagyis a boszniai Nap piramis csúcsán keresztüli feltárása is káros volt. Bár ismereteim szerint az aranyat a csúcsában már nem találták meg.

 

A sötét erők alkalmaztak még egy módszert. Ez a piramisok belülről történő elkódolása, átprogramozása. Ide tartoznak az emberi (felnőtt és gyerek) áldozatok mellett a vezetői hatalomra törő Szárnyas Oroszlánok család vezetőinek (például egyiptomi fáraók) eltemetése is. Az emberi áldozatokkal főként Dél-Amerikában és Mexikóban találkozhatunk.

 

A piramisos rendszerekről, hálózatokról tudjuk, hogy minden esetben a MAG népe üzemeltette. Utoljára a magyarországi Pálos szerzetesek végezték ezt a feladatot. Ennek van írásos nyoma is.

 

Minden piramisos völgyben legalább 7 piramis van. Több lehet, kevesebb nem. Például Boszniában Semir Osmanagić 9 piramist talált, melyekből 5 piramist nevezett meg a visokoi piramisok közül. Ezek a Nap-, a Hold-, a Föld-, a Szeretet-, a Sárkány piramisok. A Szeretet piramist több helyen Szerelem piramisnak nevezik helytelenül. (Korábban én is ezt az elnevezést használtam.)

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Boszniai_piramisok_v%C3%B6lgye

 

Két piramis a hétből, melyek neve eddig nem került a köztudatba a Kígyók Női piramisa és a Kígyók Férfi piramisa.

 

Nagyon érdekes és egyszerű például a kalotaszegi piramisok elrendezése. Ha Magyarkiskapus határában a falunak háttal állunk a patak völgyében, akkor a jobb oldalunkon a falu felöl kezdve sorban a Nap-, a Szeretet-, a Hold-, a Kígyók Női- és a Kígyók Férfi piramisa áll. A Hold piramissal szemben áll a Föld piramis és a Kígyók Női piramisával szemben a Sárkányok piramisa.

 

Laci bácsi, a helyi juhász, aki napról napra járja ezeket a piramishegyeket beszámolt arról, hogy a falu után jobbról az első három piramisnak van beceneve is. Anyu, apu és gyerek piramisok. 

 

Formai és működési szempontból a Szeretet piramisa eltér a többitől. A Szeretet piramisa több helyen (Egyiptom, Kalotaszeg-Magyakiskapus) lefele hajló görbe piramis. A többi egyenes piramis.

 

Az egyenes piramisokba gyakran temetkeztek.

A Szeretet piramisba soha sem temettek senkit. (Leagálább is nem tudunk róla.)

 

A Szeretet piramisának legerősebb pontja a talajszint felett található. Egyenes piramisok esetén a halotti kamra a talajszint alatti tömegközéppontban található.

 

Ezek után nézzük a piramisok működését, felhasználhatóságát.

 

A piramisok felhasználhatók kívülről és belülről.

 

Mi a két felhasználási módból eddig inkább a belső felhasználási módot ismertük. Egyenes piramisok esetén a halotti kamra nyújt támpontot. A halotti kamrákban nagyon erős a képzelőerő megvalósítása és nagyon erős az itt elhelyezett testek konzerválása.

 

A piramisban talált szarkofágok esetében nagyon fontos ismeret, hogy kit hol, milyen típusú piramisban helyeztek „örök” nyugalomba. Ez ugyanis meghatározza a halott hovatartozását.

 

A külső kapcsolódáshoz először tiszzzuk a piramisok kevésbé ismert felhasználási módját. A piramisok ugyanis közösségi és egyéni tudástárak. Korábban sok helyen olvastam, hogy az Aranykorokban az ember a feltett kérdéseire a választ is megkapja papi, segítői közreműködés nélkül. Nos, ez úgy lehetséges, hogy az emberek közvetlenül kapcsolódnak ezekhez a tudástárakhoz. Egyhez elsődlegesen. Majd az elsődleges csatlakozáson keresztül elérik a többi (völgyön belüli és a Földön található összes) piramisban tárolt közösségi tudásokat is. Illetve ha valaki korábbi életeiben elhelyezett bármilyen ismeretet bármely piramisban, akkor a kapcsolódás után ehhez is hozzáférhet. Akkor is, ha a tároló piramis jelenleg az óceánok mélyén vagy lakóhelyétől távol fekszik.

 

A piramisok szerepe – avagy miért fontos ismerni, melyik milyen?

A Nap piramis a férfiasságot képviseli. A Hold piramis pedig a nőiességgel áll kapcsolatban. Ezt a két piramist a Szeretet piramisa táplálja. A Földön akkor van „jó” világ, ha a nőies és a férfias erők egyensúlyban vannak. Jelenleg világunk a férfias erők irányában torzult el.

 

A Kígyók csillagcsaládok tagjai születésük után automatikusan képesek csatlakozni ezekre a tudástárakra. A Katolikus vallás a Kígyókat megrontónak tartja. Valójában a Kígyók a tudás képviselői a Földön.

 

Az Aranykorokban tudjuk, hogy kettős vezetés van. A Kígyók Női ága feltétel nélküli szeretetükkel vezetnek. Őket támogatja a Sárkányok családja, akik fenntartják a rendet. Érdemes megfigyelni, hogy a ma uralmon lévő Szárnyas Oroszlánoknak nincs piramisa (bár sok esetben éppen a Nap piramisba temetkeztek) és az Aranykorban nincs semmilyen szerepük. Azt is érdemes megfigyelni, hogy mindkét Galaktikus háborút éppen a Szárnyas Oroszlánok robbantották ki. Céljuk a hatalom megszerzése volt. Miután megszerezték a hatalmat, éppen a Sárkányokat és a Kígyókat tették felelőssé a háborúk kirobbantásáért. Olyan ez, mint a Földi történelem. Mindig a győztesek írják.

 

Visszatérve a piramisok felhasználására a Szeretet-, a Nap- és a Hold piramisok a Földön lévő egyensúlyért felelnek. Ezekbe a piramisokba egyáltalán nem lehetne temetkezni. A Szeretet piramisba nem is fognak, de a Nap és a Hold piramisok ilyen szempontból védtelenek. Amit a Szárnyas Oroszlánok a csata legutolsó fordulójában ki is használtak befolyásuk növelésére. Anno a jó oldalnak nem volt válaszlépése erre. Ha ugyanez a Földön előfordul még egyszer, akkor a Hold piramisokba, amíg lehet tiszta életű női vezető papokat vagy boszorkányokat kellene temetni. Amikor a nőiség már annyira háttérbe szorul, akkor tiszta életű férfi papokat kellene a Hold piramisokba temetni. Így lehetne a Szárnyas Oroszlánok hatalomra kerülését blokkolni.

 

A fennmaradó Föld-, a Sárkány-, Kígyók Női- és Férfi- piramisokat tartalmi szolgáltató néven szoktam említeni. Az egyensúly kialakításába, fenntartásába nem szólnak bele, hanem a tudás rendszerezett tárolásában jeleskednek.

 

 

Javaslom olvasásra Kapcsolat a piramisokkal írást.

 

 

Budapest, 2015. augusztus 29.

 

Utolsó módosítás: 2019. április 9.