Kutatás - nyitott kérdések

1989-ben Aranyi Lászlónál és párjánál tanultam rediesztéziát.
A piramisok témakörre 1990-ben bukkantam, amikor erről a formáról kiderült, hogy az egyenes piramis belsejében sugárzás mentes tér van és ezzel lehetne segíteni azoknak az embereknek, akiknek a lakása, a munkahelye mocsaras területre épült és ezért az adott térben egyetlen cm2 sincs, ami sugárzásmentes lenne.

Ez a tény még önmagában nem volt elég.
Még az sem, hogy külső megerősítést is kaptam, hozzám akkor közel álló személytől, hogy ezzel a témával érdemes foglalkozni.

 

Igazából akkor kezdtem jobban beleásni magam a kérdéskörbe, amikor kaptam egy belső üzenetet, hogy ez az utam, és az eredményeimet közkinccsé szükséges tennem.

 

Szeretem rendszerezni gondolataimat. A kiinduló kérdésekre kapott válaszok szinte minden esetben újabb kérdéseket, kérdésköröket indítottak el. Ezért igyekszem a bennem élő kérdéseket is csoportosítani a könnyebb kezelhetőség érdekében.

 

Jelenlegi kutatási területeim

1./ Piramis energiákat produkáló térbeli formák és működésük

2./ Általában a kezelések

3./ A piramisok erőssége és az emberre gyakorolt hatása

4./ Idegen lények jelenléte, megjelenése a piramisos kezelésben

5./ Az ingyen energia kinyerése

6./ Nagy méretű piramisokban történő kezelések

A 7. Te magad légy!

 

Az első csoportba azokat a kérdéseket helyezem, melyek kutatják, hogy milyen térbeli alakzatok generálnak piramis energiát és azok az alakzatok hogyan működnek?
Az egyszerűbb, gyakoribb formák után -mint amilyen a négyzet alapú egyenes-, a lefelé hajlő görbe- és a lépcsős piramisok- a ritkábban előforduló változatok kerültek előtérbe.
Ilyen például a téglalap, vagy négyzettől eltérő más szabályos és nem szabályos alapú piramisok mellett azok, melyek négyzet alapon nyugszanak és eltérnek az eddig megismertektől.

Pár konkrét kérdés:

1./ A lépcsős piramis és működése, mint alap kialakítás.
2./ A fölfelé hajló piramis (Dél-Amerikában van ilyen, eddig az egyenes és lefelé hajló görbe piramisokkal foglalkoztam)
3./ A négyzettől eltérő alapú piramisok (gondolok a szabályos 5-17 sokszögű síkidomokra és a téglalapra).

4./ Hogyan lehet a lécekből készült piramisokat lépcsős kialakításban elkészíteni.

5./ Az egynél több töréssel rendelkező piramisok kérdésköre.

A sornak itt nincs vége

 

A második csoportba általában a kezelések tartoznak.
Besszélhetünk itt élőlények jelenéről, múltjáról és jövőjéről,

vagy a térbeli pontok, területek sorsáról, múltjáról, alakulásáról, ami kiterjedhet akár az egész Föld bolygóra is.


A harmadik csoport a piramisok erősségével és az emberre gyakorolt hatásával áll kapcsolatban.

2022-ben kiderült, hogy 2 felé szükséges bontani a kutatást.

a./ mindennapi otthoni használtra.

     Itt a milyen célra milyen maximális átmérő szükséges?

     Hogyan lehet méretezni erős földsugárzás fölé helyezendő piramist?

b./ piramisos kezelésekre

      A minimum kiderült.

      Milyen átmérővel rendelkező fa és betét esetén mit lehet a piramis alatt kezelni?

 

A negyedik csoport az idegen lényekkel áll kapcsolatban.
Mi váltja ki a különböző dimenziókból származó idegen lények megjelenését?
Korábban azt hittem, tapasztaltam, hogy a piramis csúcsa egyértelműen.
Mára már kiderült, hogy ennél bonyolultabb a kérdés.

 

Az ötödik csoport az ingyen energia kinyerésével áll kapcsolatban.
Például hol van az optimális alsó pólus? Az a Földön, vagy a megépített piramisrész alaphoz közel eső kezelőpontjába érdemes tenni?

Vagy ide tartozik a fölfelé hajló görbe lépcsős piramis kérdésköre.

 

 

A hatodik csoport a nagy méretű piramisokban történő kezelésekkel kapcsolatos.

Nagy álmom, hogy a köztünk található, régről ránk maradt piramisokban fizikai közérzet javításokat, vagy Föld gyógyítást végezhessek a megfelelő tisztítást követően.
Bárhol a világban.

 

A hetedik te magad légy! (József Attila után szabadon.) 

Ide sorolom azokat a kérdéseket, melyek azt feszegetik, hogy ki vagyok, vagy ki nem vagyok?

Miért fontos (számomra) a piramisok működésének, használhatóságának mélyebb megértése és megosztása?

Miért feladatom a tudás visszahozása és közkinccsé tétele?

 

 

Budapest, 2014. április 23.

Utolsó módosítás: Maklár, 2022. június 8.