Kutatás - megoldott kérdések

Piramisok témakörben azért kezdtem el a kutatásaimat, mert az irodalom, fontos kérdésekről mélyen hallgat.

 

A kutatási területeken történt előrelépéseim

Felsorolás (a megérkezett válaszok szerinti időrendben)

1./ Egyenes piramis működése

2./ Lefelé hajló görbe piramis, vagy angol nevén Bent pyramid működése

3./ Az a lépcsős piramis, amelynek a lépcsőfokok éleire törés nélküli síkot lehet fektetni

4./ Egyenes és az a lépcsős piramis, ahol a lépcsőfokok éleire törés nélküli síkot lehet fektetni - azonos, vagy különböző

5./ Azonos tömegű egyenes, lefelé hajló görbe és lépcsős piramis közül melyik mozgatja a legtöbb energiát?

6./ Mi növeli a piramis által befogadott energia mennyiségét?

7./ Ingyen energia jelen van?

 

Rész eredmény

8./ Téglalap alapú piramis

 

 

A kérdések kibontása
0./ Egyenes és lefelé hajló görbe piramis alapján a piramisok általános működése
Az egyenes piramis közismertebb. Ezértt azzal írom le az általános részeket.

Az egyenes piramis (matematikában a szimmetrikus, négyzet alapú gúla a neve) jellemzője a négyzetes alap. A gúla tömegközéppontja a csúcson átmenő, alapra merőleges egyenes harmadában található, az alapnégyzethez közelebb.

Ahol a test tömegközéppontja található, ott van egy energia központ is. (Az energia központban nagyobb az energia, mint a környezetében.)

Ha elkészítünk egy piramist, akkor energia szempontjából sok piramis 'felharmonikus'(?) jelenik meg. A felharmonikusokhoz úgy jutunk, hogy az eredeti piramis testét tükrözzük az alap négyzetre, mint síkra és a felső csúcsra, mint pontra. Az első felharmonikus párra folytatva a tükrözéseket kapjuk a további felharmonikusokat. Vagyis egyetlen piramis energia szempontjából egy vékony antennaként jelenik meg, amelynek középpontja a megépített piramis tömegközéppontjában található. (A piramis kialakításától függ, hogy ez a pont egyben a legerősebb pont is, vagy sem.)

 

A megépített piramisrészben van még egy energia központ, mely a négyzettől pár cm-re helyezkedik el a csúcs felőli oldalon. Ennek az energia csomópontnak nem ismerem az okát, miért jelenik meg?
Ez az energiai középpont nem jelenik meg a felharmonikusokban!
Kezelés szempontjából ez az alaphoz közeli pont alkalmas a kezelésre való felkészítésre. Egyszerűbb beavatkozásokra.

 

Egy piramis esetében fontos szám a gyógyító pontok száma. Ezek elméletben az energia csomópontok száma a megépített piramisban és első felharmonikusában. Láthattuk, hogy minden esetben 2 darab első felharmonikus található. A 2 felharmonikus részből csak azt a részt számoljuk bele, ami a fizikai világunkban könnyen elérhető.
Például, ha a piramis a csúcsval lefelé áll a talajon, akkor az alapjára tükrözött felét tudjuk elérni, ha a piramis alá fúrunk.
A csúcsra tükrözés eredménye a levegőben jelenik meg. Annak kihasználása körülményes, ezért nem foglalkozunk vele. Ettől még az a felharmonikus, amivel nem fogalkozunk, úgyan olyan energiákat képvisel, mint a felhasznált felharmonikus rész. 

 

 

1./ Egyenes piramis működése

Tulajdonságai

- Pontosan szükséges tájolni. Ami az északi földgömb félen azt jelenti, hogy az alap négyzet egy oldala párhuzamos az észak-déli ránnyal. (Ittt gond, hogy a Föld lemezei, például az afrikai kontinensé nem csak elmozgul, hanem el is fordul.)

- az egyenes piramis kapcsán 3 gyógyító pontról beszélünk (a 2 első felharmonikussal összesen 4 gyógyítópont van)

- a 4 energia központból a 2 első felharmónikusban lévő tükörkép erősebb energiával rendelkezik, mint a megépített piramis tömegközéppontjában lévő. Ezért a piramis fölötti levegőben lévő energia középpontot használják a földön kívüli űrhajók utántöltésre. Ez egyben magyarázat arra is, hogy miért van sokkal több egyenes piramis a Földön.

- kezelés szempontjából a megépített részben elsősorban gyerekeket, az első felharmoikusokban pedig a felnőtteket lehet kezelni.
- ingyen energia szempontjából az egyik pólus a 2 elsődleges felharmonikus tömegközéppontja. A másik pólus vagy a Föld, vagy az az energia középpont, ami a felharmonikusokban nem jelenik meg.

 

 

2. Lefelé hajló görbe piramis működése

Tulajdonságai

- Az egyenes piramishoz képest +/- 15 fokra elfordulhat. (Ezért nincs pontosan tájolva a Bent pyramid Dashourban)

   Annyit ugyanis a Föld lemezei nem fordulnak el.

- A lefelé hajló piramis esetén 5 gyógyító pontról beszélünk. (A 2 első felharmonikussal együtt összesen 7 db van.)

- A megépített rész gakorlatilag 2 db egybeépített piramis eltérő hajlásszöggel. Bár tömegközéppont csak egy van, de energia középpontként megjelenik mind a 2 hajlásszögű teljes piramis energia középpontja és a megépített részben az alap pontja.

- Itt a megépített piramisfél adja a 2 legerősebb energia középpontot, vagyis helyet a felnőttek kezelésére.
- Az első felharmonikusokban gyerekek kezelése javasolt.

- Ingyen energia szempontjából azonos méretű egyenes és lefelé hajló görbe piramis közül a lefelé hajló görbe piramis dolgozik nagyobb energiával. Az energia levételi pontok a megépített piramisfél 2 látszólagos tömegközéppontja és a másik pólus vagy a Föld, vagy a nem tükröződő alap energia pont.

Lásd A lefelé hajló görbe piramisok írást.

 

 

3./ Az a lépcsős piramis, amelynek a lépcsőfokok éleire törés nélküli síkot lehet fektetni

Lásd az egyenes piramis működését. Csak sokkal nagyobb energiával dolgozik.

 

 

4./ Egyenes és az a lépcsős piramis, ahol a lépcsőfokok éleire törés nélküli síkot lehet fektetni - azonos, vagy különböző

A piramisok fény jelenségei alapján 2 azonos tömegű piramis esetén a lépcsős változat sokkal több energival dolgozik.

 

 

5./ Azonos tömegű egyenes, lefelé hajló görbe és lépcsős piramis közül melyik mozgatja a legtöbb energiát?

A sorrendet a piramisok fényjelenségei alapján állítottam fel.

A mozgatott energia mennyisége növekvő sorrendben

a./ egyenes piramis (1 rész)

b./ lefelé hajló görbe piramis (1,5 rész)

c./ lépcsős piramis (3 rész) - vagyis ingyen energiát a lépcsős piramisból lehet a legtöbbet termelni!

 

 

6./ Mi növeli a piramis által befogadott energia mennyiségét?

A kapott tanítás szerint fa lécekből fém és műanyag nélkül készüljön a piramis.
Valaki javasolta, hogy a piramist alkotó lécekre kívülről tekerjek fémet. Az eredmény meglepő. A megoldás hatására a piramis gyengébbé vált, mint eredetileg volt.
(Fa léces, fém nélküli piramis változat erőssége 8. A fa lécekre kívülről tekert fémmel a piramis erőssége 3-ra csökkent!)

A másik megoldás, hogy a fa léc belsejébe kerül a fém. Ez bevált. Néhány kiegészítéssel.

- csak egy betét legyen.

- elégséges csak a felső csúcsból kiinduló léceket erősíteni betéttel.
   A négyzetet alkotó lécnek a szerepe az alap négyzet forma biztosítása. Energia szempontjából el is hagyható. 

- betétnek a kör és a négyzet keresztmetszet az optimális. A téglalap és más nem szimmetrikus forma nem.

- A piramis erőssége egy másodfokú egyenlettel írható le E=Ax2+Bx+C formában.
                                    E=Ad2+Bl+C

ahol

> A -anyagtól függő állandó, például vörösréz esetén 1,2

> d -a beépített betét átmérője mm-ben,

> Bl - 0-60 cm között 0, 60-120 cm között 1, 120-180 cm között 3, 180-240 cm között 5, ...)

> l -a beépített betét hossza

> C -a betéttől független erősség. Ha nincsen fém betét, akkor a fa lécből készült piramis erőssége mindig 8. Tehát C=8

 

- további részletek A piramisok erőssége írásban olvasható

 

 

7./ Ingyen energia jelen van?

A piramis felső csúcsából kiinduló, 2 bekezdéses fény örvény jelzi az ingyen energia jelenlétét.
Lásd A piramisok fénye írásban.
A kép forrása: itt

 

 

Rész eredmény (van még mit kutatni e témában)

8./ Téglalap alapú piramis

Amikor 2 darab, közel egyforma méretű piramist egymás mellé teszünk, akkor egészen addig 2 kaput nyit, amíg a piramisok egy oldaluknál összeérnek. Ha annál jobban egymásba toljuk a 2 piramist, akkor már csak egy kaput nyit. Vagyis az egymásba tolt piramisoknak nem csúcsa van, hanem, éle.
A visokoi Föld névre keresztelt piramis rendelkezik ilyen formával.
Ahol sok piramis dolgozik együtt, ott szükség ven erre a formára.

A forma gyakran előfordul a családi és egyéb házaknál. A csúcsok kialakítása okozhatja a benne élők, dolgozók sikereit és rossz kivitelezés esetén kudarcait, a család széthullását is.

 

 

Ha az eredményeimből felhasználtál valamit kérlek támogasd további kutatásaimat.
Köszönöm!

Szeretnék beruházni egy mérőműszerbe, ami méri a piramis által generált energiát. Mérnöki, kutatói körökben a műszer által mutatott eredmények jobban elfogadottabbak.

 

 

Budapest, 2014. április 23.

Utolsó módosítás: Tatabánya, 2020. január 2.