Kutatás - megoldott kérdések

Piramisok témakörben azért kezdtem el a kutatásaimat, mert az irodalom, fontos kérdésekről mélyen hallgat.

 

A kutatási területeken történt előrelépéseim

Felsorolás (a megérkezett válaszok szerinti időrendben)

1./ Egyenes piramis működése

2./ Lefelé hajló görbe piramis, vagy angol nevén Bent pyramid működése

3./ Az a lépcsős piramis, amelynek a lépcsőfokok éleire törés nélküli síkot lehet fektetni

4./ Egyenes és az a lépcsős piramis, ahol a lépcsőfokok éleire törés nélküli síkot lehet fektetni - azonos, vagy különböző

5./ Azonos tömegű egyenes, lefelé hajló görbe és lépcsős piramis közül melyik mozgatja a legtöbb energiát?

6./ Mi növeli a piramis által befogadott energia mennyiségét?

7./ Ingyen energia jelen van?

8./ Téglalap alapú piramis

9./ Energia az emberi szervezet számára (2022.06.08 - új)

 

A kérdések kibontása
0./ Egyenes és lefelé hajló görbe piramis alapján a piramisok általános működése
Az egyenes piramis közismertebb. Ezértt azzal írom le az általános részeket.

Az egyenes piramis (matematikában a szimmetrikus, négyzet alapú gúla a neve) jellemzője a négyzetes alap. A gúla tömegközéppontja a csúcson átmenő, alapra merőleges egyenes harmadában található, az alapnégyzethez közelebb.

Ahol a test tömegközéppontja található, ott van egy energia központ is. (Az energia központban nagyobb az energia, mint a környezetében.)

Ha elkészítünk egy piramist, akkor energia szempontjából sok piramis 'felharmonikus'(?) jelenik meg. A felharmonikusokhoz úgy jutunk, hogy az eredeti piramis testét tükrözzük az alap négyzetre, mint síkra és a felső csúcsra, mint pontra. Az első felharmonikus párra folytatva a tükrözéseket kapjuk a további felharmonikusokat. Vagyis egyetlen piramis energia szempontjából egy vékony antennaként jelenik meg, amelynek középpontja a megépített piramis tömegközéppontjában található. (A piramis kialakításától függ, hogy ez a pont egyben a legerősebb pont is, vagy sem.)

 

A megépített piramisrészben van még egy energia központ, mely a négyzettől pár cm-re helyezkedik el a csúcs felőli oldalon. Ennek az energia csomópontnak nem ismerem az okát, miért jelenik meg?
Ez az energiai középpont nem jelenik meg a felharmonikusokban!
Kezelés szempontjából ez az alaphoz közeli pont alkalmas a kezelésre való felkészítésre. Egyszerűbb beavatkozásokra.

 

Egy piramis esetében fontos szám a gyógyító pontok száma. Ezek elméletben az energia csomópontok száma a megépített piramisban és első felharmonikusában. Láthattuk, hogy minden esetben 2 darab első felharmonikus található. A 2 felharmonikus részből csak azt a részt számoljuk bele, ami a fizikai világunkban könnyen elérhető.
Például, ha a piramis a csúcsval lefelé áll a talajon, akkor az alapjára tükrözött felét tudjuk elérni, ha a piramis alá fúrunk.
A csúcsra tükrözés eredménye a levegőben jelenik meg. Annak kihasználása körülményes, ezért nem foglalkozunk vele. Ettől még az a felharmonikus, amivel nem fogalkozunk, úgyan olyan energiákat képvisel, mint a felhasznált felharmonikus rész. 

 

 

1./ Egyenes piramis működése

Tulajdonságai

- Pontosan szükséges tájolni. Ami az északi földgömb félen azt jelenti, hogy az alap négyzet egy oldala párhuzamos az észak-déli ránnyal. (Ittt gond, hogy a Föld lemezei, például az afrikai kontinensé nem csak elmozgul, hanem el is fordul.)

- az egyenes piramis kapcsán 3 gyógyító pontról beszélünk (a 2 első felharmonikussal összesen 4 gyógyítópont van)

- a 4 energia központból a 2 első felharmónikusban lévő tükörkép erősebb energiával rendelkezik, mint a megépített piramis tömegközéppontjában lévő. Ezért a piramis fölötti levegőben lévő energia középpontot használják a földön kívüli űrhajók utántöltésre. Ez egyben magyarázat arra is, hogy miért van sokkal több egyenes piramis a Földön.

- kezelés szempontjából a megépített részben elsősorban gyerekeket, az első felharmoikusokban pedig a felnőtteket lehet kezelni.
- ingyen energia szempontjából az egyik pólus a 2 elsődleges felharmonikus tömegközéppontja. A másik pólus vagy a Föld, vagy az az energia középpont, ami a felharmonikusokban nem jelenik meg.

 

 

2. Lefelé hajló görbe piramis működése

Tulajdonságai

- Az egyenes piramishoz képest +/- 15 fokra elfordulhat. (Ezért nincs pontosan tájolva a Bent pyramid Dashourban)

   Annyit ugyanis a Föld lemezei nem fordulnak el.

- A lefelé hajló piramis esetén 5 gyógyító pontról beszélünk. (A 2 első felharmonikussal együtt összesen 7 db van.)

- A megépített rész gakorlatilag 2 db egybeépített piramis eltérő hajlásszöggel. Bár tömegközéppont csak egy van, de energia középpontként megjelenik mind a 2 hajlásszögű teljes piramis energia középpontja és a megépített részben az alap pontja.

- Itt a megépített piramisfél adja a 2 legerősebb energia középpontot, vagyis helyet a felnőttek kezelésére.
- Az első felharmonikusokban gyerekek kezelése javasolt.

- Ingyen energia szempontjából azonos méretű egyenes és lefelé hajló görbe piramis közül a lefelé hajló görbe piramis dolgozik nagyobb energiával. Az energia levételi pontok a megépített piramisfél 2 látszólagos tömegközéppontja és a másik pólus vagy a Föld, vagy a nem tükröződő alap energia pont.

Lásd A lefelé hajló görbe piramisok írást.

 

 

3./ Az a lépcsős piramis, amelynek a lépcsőfokok éleire törés nélküli síkot lehet fektetni

Lásd az egyenes piramis működését. Csak sokkal nagyobb energiával dolgozik.

 

 

4./ Egyenes és az a lépcsős piramis, ahol a lépcsőfokok éleire törés nélküli síkot lehet fektetni - azonos, vagy különböző

A piramisok fény jelenségei alapján 2 azonos tömegű piramis esetén a lépcsős változat sokkal több energival dolgozik.

 

 

5./ Azonos tömegű egyenes, lefelé hajló görbe és lépcsős piramis közül melyik mozgatja a legtöbb energiát?

A sorrendet a piramisok fényjelenségei alapján állítottam fel.

A mozgatott energia mennyisége növekvő sorrendben

a./ egyenes piramis (1 rész)

b./ lefelé hajló görbe piramis (1,5 rész)

c./ lépcsős piramis (3 rész) - vagyis ingyen energiát a lépcsős piramisból lehet a legtöbbet termelni!

 

 

6./ Mi növeli a piramis által befogadott energia mennyiségét?

Az első kiírás óta sok minden változott.

Részletek A piramisok erőssége írásban olvasható.

 

 

7./ Ingyen energia jelen van?

A piramis felső csúcsából kiinduló, 2 bekezdéses fény örvény jelzi az ingyen energia jelenlétét.
Lásd A piramisok fénye írásban.
A kép forrása: itt

 

 

8./ Téglalap alapú piramis

Amikor 2 darab, közel egyforma méretű piramist egymás mellé teszünk, akkor egészen addig 2 kaput nyit, amíg a piramisok egy oldaluknál összeérnek. Ha annál jobban egymásba toljuk a 2 piramist, akkor már csak egy kaput nyit. Vagyis az egymásba tolt piramisoknak nem csúcsa van, hanem, éle.
A visokoi Föld névre keresztelt piramis rendelkezik ilyen formával.
Ahol sok piramis dolgozik együtt, ott szükség ven erre a formára.

A forma gyakran előfordul a családi és egyéb házaknál. A csúcsok kialakítása okozhatja a benne élők, dolgozók sikereit és rossz kivitelezés esetén kudarcait, a család széthullását is.

 

Téglalap alapú piramis lehet csúcsos kivitel is.

 

Téglalap alapú piramist úgy érdemes készíteni, hogy a hosszabb oldal a rövidebb oldal 2-szeresénél ne legyen nagyobb.
(Egy személyes ágynál fordul elő ilyen. Akkor az ágy köré érdemes keretet készíteni, amivel tudjuk növelni a piramis rövidebb oldalának méretét.)

 

 

9./ Energia az emberi szervezet számára

 

A fizikai testben megjelenő betegségek zöme energia hiány miatt alakul ki.

 

A betegségek először energia szinten, vagy más szemléletben az asztrális testben jelennek meg.
Ha ezen a szinten energiával, vagy más módon tudjuk kezelni a felmerült problémát, akkor a betegség nem jelenik meg a fizikai testben.
(Többek megfigyelése szerrint, aki rendszeresen végez energia munkát, azoknak a problémái megoldódnak energia, vagy az asztrális test szintjén.)

 

Az embernek ugyanúgy szüksége van rendszeres energia utánpótlásra, mint ahogy rendszeres víz bevitelre is.

(Az energia utánpótlás megtehető piramis mellett még számtalan módon.
Például
- energia gyakorlatok - kundalini emelése, vagy Taj csi, Univerzál jóga, stb

- zene - táltos/sámán dobolás, zene gyakorlás,

- testmozgás - tánc, futá, kerékpározás, stb.)

Ezek közül a piramis alatt tartózkodás a leghatékonyabb.

 

Egy kutatási eredmény szerint 37 biorezonanciás érték került a normális tartományba 14+3 éjszaka piramisban tartózkodás során.

Megjegyzés

- 14 nap 500-as erősségű és +3 nap 160 erősségű piramisban.

- A mérés Quantum típusú géppel történt 3 nappal a páros energia.gyakorlat után.

 

A kutatási eredmények szerint a kezelés ismétlési gyakoriság 6 héten belülre kell essen. (Piramis alatti kezelés nélküli fekvés esetén.)

A kutatás szerint praktikus, hogy az emberek otthonukban tartsanak és rendszeresen használják piramisukat.

A piramisok erőssége kutatás szerint mindennapi használatra a betét nélküli piramis is elég azoknak az embereknek, akik nem betegek huzamosabb ideje. Valamint a piramis alatti földsugárzások közül a legerősebb sugárzás nem haladja meg a 70 cm széles vízér sugárzást.

Huzamosabb ideje beteg emberek, vagy ahol a földsugárzás nagyobb, mint az előbb megadott érték, ott a piramist méretezni szükséges.

 

 

Ha az eredményeimből felhasználtál valamit kérlek támogasd további kutatásaimat.
Köszönöm!


A támogatásodat 8 szál 4 méteres Ø14 mm-es vörösréz rúd beszerzésére fogom felhasználni. 

 

Támogatóm
Beo Kft.

- Egy Quantum típusú biorezonanciás mérőműszert ajánlott fel a további kutatások számára!

- 4 szál 3 méteres Ø13 mm-es vörösréz rúd. Az ajándékokat itt is hálásan köszönöm!
 

 

Budapest, 2014. április 23.

Utolsó módosítás: Maklár, 2022.június 8.