Az első kutatási csoport

A csoport témája

 Piramis energiákat produkáló térbeli formák és működésük

 

A kutatási területeken történt előrelépéseim

 

1./ Mit nevezünk piramisnak?

2./ Mit nevezünk piramis energiának?

3./ Egyszerű piramisok általános működése

3.1./ Egyenes piramis működése

4./ Összetett piramisok általános bemutatása

4.1./ Lefelé hajló piramis

5./ Felfelé hajló  piramisok működése. (Dél-Amerikában van ilyen) ---> nyitott

6./ Az előző 3 lépcsős változatban

7./ A négyzettől eltérő sokszög és a téglalap alapú piramisok (3, 5-24 oldalú sokszögek) ----> aktuális

8./ A piramis és a kör, vagy ellipszis alapú kúp energiájának közös felhasználása. (Például lásd a Varázsló piramisát.) ---> nyitott

9./ Hogyan lehet a lécekből készült piramisokat lépcsős kialakításban elkészíteni.

10./ Az egynél több töréssel rendelkező piramisok kérdésköre. ---> nyitott

11./ Melyik piramis mozgatja a legtöbb energiát? (Változott: 2023.04.23-án)

12./ Mi növeli a piramis által befogadott energia mennyiségét?

13./ Ingyen energia jelen van?

14./ Téglalap alapú piramis

15./ Energia az emberi szervezet számára (2022.06.08 - új)

16./ Mi a bizonyíték, hogy a piramis csúcsában nagyobb mennyiségű arany volt, van? (2023.04.21)

17./ Van-e más bizonyítéka a piramison belüli ionizácionizált térnek? (2023.04.23.)

 

A kérdések kibontása

 

1./ Mit nevezünk piramisnak?

     Forma szerint nem lehet meghatározást létrehozni.

     Ezért úgy definiáltam: Minden olyan testet, ami piramis energiát hoz létre piramisnak nevezem.

 

2./ Mit nevezünk piramis energiának?

     A piramis energia gyakorlatilag egy energiaspirál, amelyben 2 helyen lehet energia forgatás.

     Az egyik hely a piramis aljánál taláható, ahol felülről nézve mindig az óra járásával ellentétesen forgatja az energiát.

     A másik hely a piramis csúcsánál van. Itt a forgatás lehet

      - óramutató járásával megegyező,

      - azzal ellentétes és olyan is lehetséges, hogy

      - nem forgatja az energiát. (Főként réz szaniter csövekből készült és a kristályhegyű rúd piramisok.)

 

3./ Egyszerű piramisok általános működése

      Az egyenes piramis közismertebb. Ezért azzal írom le az általános részeket.

      Az egyenes piramis (matematikában a szimmetrikus, négyzet alapú gúla) jellemzője a négyzetes alap.
      A gúla tömegközéppontja a csúcson átmenő, alapra merőleges egyenes negyedében található, az alapnégyzethez közelebb.

      Ahol a test tömegközéppontja található, ott van egy energia központ is. 
          Az energia központban nagyobb az energia, mint a környezetében.

      Ha elkészítünk egy piramist, akkor a piramis alatt és fölött 50-50 piramis 'felharmonikus jelenik meg. A felharmonikusokhoz úgy jutunk, hogy az eredeti piramis testét tükrözzük az alap négyzetre, mint síkra és a felső csúcsán átmenő, az alapjával párhuzamos síkra. Az első felharmonikus párra folytatva a tükrözéseket kapjuk a további felharmonikusokat. Vagyis egyetlen piramis energia szempontjából egy vékony antennaként jelenik meg, amelynek középpontja a megépített piramis tömegközéppontjában található. Nagy piramis esetében ezt a pontot Király kamrának nevezzük. (A piramis kialakításától függ, hogy ez a pont egyben a legerősebb pont is, vagy sem.)

 

      A megépített piramisrészben van még egy energia központ, mely az alap négyzet közelében, modell esetében pár cm-re helyezkedik el.
Nagy piramis esetén ez a Királynő kamra.

Ennek az energia csomópontnak nem ismerem az okát, miért jelenik meg? 
Ez az energia csomópont nem jelenik meg a felharmonikusokban!
Kezelés szempontjából ez az alaphoz közeli pont alkalmas a kezelésre való felkészítésre. A kezelés elkezdésére. Egyszerűbb beavatkozásokra.

      Egy piramis esetében fontos szám a gyógyító pontok száma. Ezek elméletben az energia csomópontok száma a megépített piramisban és első felharmonikusaiban. Láthattuk, hogy minden esetben 2 darab első felharmonikus található. A 2 felharmonikus részből csak azt a részt számoljuk bele, ami a kialakításnak megfelelően könnyen elérhető. (Általában az alsó felharmonikust.)
Például, ha a piramis a csúcsval fölfelé áll a talajon, akkor a talajszínt alatt érjük el a Király kamra tükörképét, amit a Nagy piramis eseetében halotti kamrának is neveznek. Ha a rúd piramisunkat függőlegesen tudjuk mozgatni, akkor is inkább a piramis alatti térben elhelyezkedő első felharmonikust használjuk ki.

 

3.1./ Egyenes piramis működése

Tulajdonságai

- Pontosan szükséges tájolni. Ami az északi földgömb félen azt jelenti, hogy az alap négyzet egy oldala párhuzamos az észak-déli ránnyal. (Itt gond, hogy a Föld lemezei, például az afrikai kontinensé nem csak elmozgul, hanem el is fordul.)

- az egyenes piramis kapcsán 3 gyógyító pontról beszélünk (a 2 első felharmonikusban összesen 4 gyógyítópont van)

- a 4 energia központból a 2 első felharmonikusban lévő tükörkép erősebb energiával rendelkezik, mint a megépített piramis tömegközéppontjában lévő. Ezért a piramis fölötti levegőben lévő energia középpontot használják a földön kívüli űrhajók utántöltésre. Ez egyben magyarázat arra is, hogy miért van sokkal több egyenes piramis a Földön.

- kezelés szempontjából a megépített részben elsősorban gyerekeket, az első felharmonikusokban pedig a felnőtteket lehet kezelni.
- ingyen energia szempontjából az egyik pólus a 2 elsődleges felharmonikus tömegközéppontja. A másik pólus vagy a Föld, vagy az az energia középpont, ami a felharmonikusokban nem jelenik meg.

 

4./ Összetett piramisok általános bemutatása

A lefelé és fölfelé hajló piramisok összetett piramisok. Legalább 2 egyenes piramis összeépítéséből kaphatjuk.

 

 

A képen a 2 alap piramis a kék és a piros.

Mindkét egyszerű piramisnak a képen szerepel a Király kamrája és az egybe eső Királynő kamrája.

A lefelé hajló piramis a 2 piramis közös része, ami a képen zöld szín jelöl és a felfelé hajló amit sárga színnel jelöltem.
A sárga és a zöld összetett piramisok esetében a kamrák helye megegyezik.

 

4.1./ Lefelé hajló görbe piramis működése

Tulajdonságai

- Az egyenes piramishoz képest +/- 15 fokra elfordulhat. (Ezért nincs pontosan tájolva a Bent pyramid Dashourban)

   Annyit ugyanis a Föld lemezei nem fordulnak el.

- A lefelé hajló piramis esetén 5 gyógyító pontról beszélünk. (A 2 első felharmonikussal együtt összesen 7 db van.)

- A megépített rész gakorlatilag 2 db egybeépített piramis eltérő hajlásszöggel. Bár tömegközéppont csak egy van, de energia középpontként megjelenik mind a 2 hajlásszögű teljes piramis energia középpontja és a megépített részben az alap pontja.

- Itt a megépített piramisfél adja a 2 legerősebb energia középpontot, vagyis helyet a felnőttek kezelésére.
- Az első felharmonikusokban gyerekek kezelése javasolt.

- Ingyen energia szempontjából azonos méretű egyenes és lefelé hajló görbe piramis közül a lefelé hajló görbe piramis dolgozik nagyobb energiával. Az energia levételi pontok a megépített piramisfél 2 látszólagos tömegközéppontja és a másik pólus vagy a Föld, vagy a nem tükröződő alap energia pont.

Lásd A lefelé hajló görbe piramisok írást.

 

 

6./ Az előző 3 lépcsős változatban

     A lépcsős piramisokkal lehet növelni a piramis enrgiáját, mivel nő a vízszintes felületekkel az energia felvételi hely mérete.

A lépcsős kialakítással kb. 2-szerezni lehet a piramis energiáját.

 

 

9./ Hogyan lehet a lécekből készült piramisokat lépcsős kialakításban elkészíteni.

     Vörösréz beetét esetében a probléma megoldásra került.

Az egy rúdból hajtogatott, vagy öntött betétek megoldják a darabokból összerakott hosszú, nehéz rudak problémáját.

 

 

11./ Melyik piramis mozgatja a legtöbb energiát?

A kérdés összetett.

Négyszög alapú piramisok közül csökkenő sorrendben

- az ellipszis alapú, több vízszintes síkkal rendelkező piramis adja a legtöbbet - például Mexikó, Uxmal, Maya piramis.
   Brilliáns ötlet az ellipszis alapú alépítmény.

- lépcsős lefelé és felfelé hajló piramisok

- lépcsős piramisok

- lefelé és fölfelé hajló piramisok

- egyenes piramis.

 

A téglalap alapú piramis mellett érdekes kérdés a sokszög alapú piramisok is. Itt is lehetnek különböző felépítmények.
Lásd sokszög alapú piramisok összehasonlító táblázatát.

 

12./ Mi növeli a piramis által befogadott energia mennyiségét?

Az első kiírás óta sok minden változott.

Részletek A piramisok erőssége írásban olvasható.

 

 

13./ Ingyen energia jelen van?

A piramis felső csúcsából kiinduló, 2 bekezdéses fény örvény jelzi az ingyen energia jelenlétét.
Lásd A piramisok fénye írásban.
A kép forrása: itt

 

Ezen kívül erős piramis mellett a lekapcsolt neoncső folyamatosan villog.

 

Valamint egy megrendelőm egyszerű faléces piramissal, csúcsában geodával leégette lakásának több elektromos berendezését és a falban lévő szigetelt vezeték szigetelését is az üzembe helyezést követő második héten.

 

 

14./ Téglalap alapú piramis

Amikor 2 darab, közel egyforma méretű piramist egymás mellé teszünk, akkor egészen addig 2 kaput nyit, amíg a piramisok egy oldaluknál összeérnek. Ha annál jobban egymásba toljuk a 2 piramist, akkor már csak egy kaput nyit. Vagyis az egymásba tolt piramisoknak nem csúcsa van, hanem, éle.
A visokoi Föld névre keresztelt piramis rendelkezik ilyen formával.
Ahol sok piramis dolgozik együtt, ott szükség ven erre a formára.

A forma gyakran előfordul a családi és egyéb házaknál. A csúcsok kialakítása okozhatja a benne élők, dolgozók sikereit és rossz kivitelezés esetén kudarcait, a család széthullását is.

 

Téglalap alapú piramis lehet csúcsos kivitel is.

 

Téglalap alapú piramist úgy érdemes készíteni, hogy a hosszabb oldal a rövidebb oldal 2-szeresénél ne legyen nagyobb.
(Egy személyes ágynál fordul elő ilyen. Akkor az ágy köré érdemes keretet készíteni, amivel tudjuk növelni a piramis rövidebb oldalának méretét.)

 

 

15./ Energia az emberi szervezet számára

 

A fizikai testben megjelenő betegségek zöme energia hiány miatt alakul ki.

 

A betegségek először energia szinten, vagy más szemléletben az asztrális testben jelennek meg.
Ha ezen a szinten energiával, vagy más módon tudjuk kezelni a felmerült problémát, akkor a betegség nem jelenik meg a fizikai testben.
(Többek megfigyelése szerrint, aki rendszeresen végez energia munkát, azoknak a problémái megoldódnak energia, vagy az asztrális test szintjén.)

 

Az embernek ugyanúgy szüksége van rendszeres energia utánpótlásra, mint ahogy rendszeres víz bevitelre is.

(Az energia utánpótlás megtehető piramis mellett még számtalan módon.
Például
- energia gyakorlatok - kundalini emelése, vagy Taj csi, Univerzál jóga, stb

- zene - táltos/sámán dobolás, zene gyakorlás,

- testmozgás - tánc, futás, kerékpározás, stb.)

Ezek közül a piramis alatt tartózkodás a leghatékonyabb.

 

Egy kutatási eredmény szerint 37 biorezonanciás érték került a normális tartományba 14+3 éjszaka piramisban tartózkodás során.

Megjegyzés

- 14 nap 500-as erősségű és +3 nap 160 erősségű piramisban.

- A mérés Quantum 4.7 típusú biorezonanciás géppel történt 3 nappal a páros energia.gyakorlat után.

 

A kutatási eredmények szerint a kezelés ismétlési gyakoriság 6 héten belülre kell essen. (Piramis alatti kezelés nélküli fekvés esetén.)

A kutatás szerint praktikus, hogy az emberek otthonukban tartsanak és rendszeresen használják piramisukat.

A piramisok erőssége kutatás szerint mindennapi használatra a betét nélküli piramis is elég azoknak az embereknek, akik nem betegek huzamosabb ideje. Valamint a piramis alatti földsugárzások közül a legerősebb sugárzás nem haladja meg a 70 cm széles vízér sugárzást.

Huzamosabb ideje beteg emberek, vagy ahol a földsugárzás nagyobb, mint az előbb megadott érték, ott a piramist méretezni szükséges.

 

 

16./ Mi a bizonyíték, hogy a piramis csúcsában nagyobb mennyiségű arany volt, van?

 

Az ismert egyiptomi piramisok szarkofág tartói általában vörös és fekete gránitból készültek.
Mindkét szín lehetőséget biztosít arra, hogy a gránit rendelkezik higany tatalommal.

 

A higany fekete por alakjában jelenik meg.

A HgS (higany-szulfit) más névet cinóber, vagy cinnabarit pedig vörös színű.

 

Az arany és a higany páros ionizált teret hoz létre. Hasonló képpen, mint a réz és a cink páros.
(Az ezést és a kadmium páros azért nem jön szóba, mert a kadmium az emberre nézve káros.)

 

 

17./ Van-e más bizonyítéka a piramison belüli ionizácionizált térnek?

Igen, van. A Frigyláda külső burkát alkotó szikomorfa képes szétválogatni a pozitív és a negatív töltéssel rendelkező ionokat.

 

 

Kérés

Ha az eredményeimből felhasználtál valamit kérlek támogasd további kutatásaimat.
Köszönöm!


 

Támogatóm
Beo Kft.

- Egy Quantum 4.7-es típusú biorezonanciás mérőműszert ajánlott fel a további kutatások számára!

- 4 szál 3 méteres Ø13 mm-es vörösréz rúd. Az ajándékokat itt is hálásan köszönöm!
 

 

Budapest, 2014. április 23.

Utolsó módosítás: Maklár, 2023. augusztus 21.