Piramissal és kristályokkal támogatott fizikai közérzet
javítás eszközei
4. fejezet
A piramis mozgatása

 

Egy kis történelem
Az első gondolatok még álló piramisról szóltak, amelyet csak függőlegesen szükséges pozícióba állítani, megfelelő magasságba emelni.

 

Aztán következett a kristályasztal. Egyben ez volt az a pont, amitől a kezelő felület állva maradt és fölötte a piramis mozgatására merült fel igény.

 

Az első piramisaim még fenyő lécekből készültek. Az egyenes piramisaimat még most is abból készítem. Így az első gondolat természetesen az volt, hogy a görbe piramist is fenyőlécekből készítem.

 

Miután kialakult, hogy a piramis mozog, gondoltam egy joystick-szerű szerkezetre, ahol a tér 3 irányában lehet vezérelni a piramist. A hosszirányú motorokat el lehet helyezni a berendezésen kívül. Például a falon. A keresztirányú mozgatásra léteznek eljárások, aminek segítségével még azt is el lehet helyezni álló környezetben. De a függőleges mozgatást már csak mozgóként lehet szerelni.

 

A fenyő lécek és a mozgatásra használt motorok alapján a készülő berendezés tömegét 30 és 50 kg közé becsültem.

 

Megcsinálom magam
Anno, felkerestem egy profi céget, hogy ők mennyiért csinálnák meg a terveim szerinti piramis mozgatását? A beszélgetés számomra akkor állt meg, amikor a cég vezére és a vezető tervezője előadta, hogy az egész mozgatást felfüggesztenék 6-8 db 20 cm x 20 cm-es alapterületű acél tartókra.

Az egész berendezést egy lakótelepi lakás szobájában akartam üzemeltetni. Szerintem a mennyezet csak a tartók tömegétől beszakadt volna. Így aztán más utat kellett választani. Ez volt az a pont, amikor azt mondtam, megcsinálom magam. Könnyen mondhattam ezt a zsebembe lapuló vasútgépész mérnöki diplomával, melyet a BME-n szereztem 1986-ban.

 

A tervezés során az első kérdés arra irányult, hogy a kb. 30-50 kg-os berendezés tömegét hogyan tudnám csökkenteni. Ha ugyanis a kezeltre bármilyen hiba folytán ráesik a 30-50 kg-os tárgy, annak igazán nem fog örülni. Emlékeim szerint egy zsák cement például 50 kg.

 

A balsafa
A piramis fa lécekből készül. Egy olyan fát ismerek, ami nagyon könnyű. Ez a balsafa. Modellezők és horgászok használják. Az 1 kg-os hajómodell osztályból ismertem még régről.

 

Első körben motorok nélkül gondolkoztam tovább. Kézi vezérléssel. Azon gondolkoztam, ha majd lesz tapasztalatom a mozgatásból, eldöntöm, szükséges-e gépi vezérlés?

 

Ebben a pontban elkészült a tervezett piramis anyagfelhasználás számítása. És megépítettem ellenőrzés képen az M1:10-es léptékű piramis modelljét. (A modellt ma is használjuk vetés előtti magok termékenység növelő eljárására.)

 

A balsafából elkészült piramis mindössze 2,4 kg. Ha ez technikai probléma miatt ráesne bármelyik kezeltre, ez már nem igazán okozna problémát.

 

A piramis leszakadásának sok esélye nincs, hiszen a 4 pontos felfüggesztés egyenként 3 párhuzamos szálú, nemzeti színű zsinórokkal valósult meg.

 

Karnis
Az interneten keresgélve találtam olyan karnis változatot, amely nagy teherbírású (50 kg-mal terhelhető.) és görgős megoldású. A görgős megoldás biztosítja az egyenletes mozgathatóságot. Ezek a karnisok színházi célra kerültek kialakításra. Segítségükkel nehéz függönyöket lehetséges mozgatni. A karnis alumínium profilt használ. A karnist a Panoráma 12 Kft.-től (1056 Bp. Váci u. 66. Mátyás Károly - +36-30/931-3262 ) rendeltem.

 

Felfüggesztés
Eredetileg a piramis alapéleinek sarokpontjait gondoltam felfüggeszteni. Ennek megfelelően rendeltem a méreteket.
- 2 db alumínium karnis 4,90m +végzárók
   zsinórmagassága 310 cm baloldali kezelővel balra gyűjt.
   Szereléskor 66 cm-rel kisebb (4,24 m) hosszra vágtam.
- 2 db alumínium karnis 3,3 m, végzárók
   zsinórmagassága 260 cm jobboldali kezelővel jobbra gyűjt.
   Szereléskor 30 cm-rel kisebb (3,0 m) hosszra vágtam.

Hozzá a rögzítéshez szükséges klipszeket. A kereszt karnis rögzítésére a szállító tett javaslatot, amit elfogadtam.

 

A 2 db rövidebb karnis a keresztirányú és a magassági mozgatást teszik lehetővé.

 

Felfüggesztésre a görbe piramis oldaléleinek törés-, görbületi sarokpontjai szerencsésebbnek bizonyultak.

 

A balsafa piramis elkészítése után kerültek fel a mennyezetre a karnisok. A piramisból a kezelő asztal feletti mozgatás miatt több keresztbefutó él csak részlegesen van meg. Ezért úgy gondolkoztam, hogy a felfüggesztést egy, a karnisok összekapcsolásához használható keretet készítek. A keret nagyobb, mint a görbe piramisnak a törésvonala által meghatározott négyzete. Ha pontosan ugyan akkora vagy kisebb lenne, akkor a piramis könnyen instabil állapotba kerülne. A nagyobb keret az esetleg fellépő instabil mozgást hamar lecsillapítja.

 

A zsinórok egyenletes futását fa csapokra faragott varrógép orsókkal valósítottam meg. A balsafa felülete elég szálkás. Ezért a zsinórzat és az orsók alatt ragasztó szalaggal végig bevonásra kerültek. Így a zsinórzaton keresztül lényegesen kevesebb erővel lehet a megfelelő mozgatást elvégezni. Az orsók is könnyebb futásúvá váltak.

Zsinórzat vezetése A zsinórzat vezetése

A képen látható a zsinórzat 2 db szemescsavaron történő levezetése. A zsinórház kivételével mind a 3 helyen ezt alkalmaztam. Összesen 2 db varrógép orsó került szerelésre. Egy a zsinórház tetejére és egy a legmesszebb lévő sarokpont elérésére. (A legmesszebb lévő sarok elérésére korábban 2 db szemescsavart alkalmaztam, de azoknak az orsóhoz képest túl nagy volt az ellenállása, súrlódása.)

 

A karnisokban a zsinórzatot úgy szereltem át, hogy a két belső és a két külső zsinór kapjon hasonló szerepkört. Mind a kereszt, mind a hosszirányú mozgatás esetén.

 

A zsinórzattal a mozgatást úgy alakítottam, ki, hogy későbbiekben lehessen motorokkal szerelni. Ezért a felfüggesztést úgy készítettem el, hogy lehetőleg ne alakulhasson ki idővel a zsinórzat megnyúlása miatti kotyogás. És mozgás irányváltás esetén se legyen kotyogás.

 

Kotyogás gátló A képen a hossztartónak a keresztkarnis felfüggesztésének kotyogást gátló megoldását látjuk. Először hurkapálcával szereltem. Majd ennek kiszakadása után alumínium pálcával.

 

A hosszanti karnisok egymástól mért távolsága 165 cm.

A kereszt mozgatást lehetővé tevő karnisok közé egy merevített négyzet került, melynek külső oldalainak távolsága 177 cm. A hosszú oldalak a karnishoz a két végén és középen is felfüggesztésre kerültek.

Szerelt felső keret Képen a szerelt felső keret.

 

A Felső alap 170 cm-es oldalú négyzet.

 

A felső keret meghatározó része az orsóház és a hozzá csatlakozó zsinor távtartó. A zsinor távtartó méretei:

- 130 cm hosszú

- 78 mm széles

- 8 mm vastag

A zsinórzatot szemescsavarokhoz lehet kötni. A szemescsavarok távolsága az aljától - 5 cm; egymástól - 1 cm.

 

Képek a zsinórházról

Orsóház belső oldal A zsinórház belső oldala

 

Távtartó a kötélzethez A zsinórok kötözésére szolgáló távtartó

 

Zsinórház külső oldalnézete A zsinórház külső oldal nézete

 

Zsinórház felül nézete A zsinórház felül nézete

A zsinórház tetején két zsinór görbülete 90º-os. Az egyik varrógép orsóval került megoldásra. A másik a felső keret lécének fóliázásával oldódott meg.

 

A felülnézeten jól látható a 4 zsinór vezetésére szolgáló fa orsó. A fa orsó is balsafából készült. A fa orsó tengelye zsákvarrótűből készült. A zsinórház oldalnézeti képein látható sötét színű szál segítségével lehet a varrótűt kihúzni szerelés alkalmával.

 

Zsinórház külső nézete A zsinórház külső nézete 

 

A kezelés
A kezelés során a 260 cm oldalhosszú piramist a teljes kristályasztal felett tudom mozgatni. Vagyis 210 cm-en át. A hosszirányú karnist úgy alakítottam ki, hogy az a szoba egyik oldaláig érjen. A falon rögzítettem a hosszirányú mozgatást.

 

Keresztirányú mozgatásra csak ritkán van szükség. Leginkább akkor, amikor kezelés előtt a piramist középre húzom és a kezelés végeztével a piramist a szoba külső falához közelebb húzom.

 

Keresztirányú mozgatást az oldalán fekvő kezeltnél gondoltam elsőre. Illetve az is felmerült, hogy a piramis csúcsán át érkező energia nyaláb szétosztható-e a piramisban, vagy annyi párhuzamos kezelésre van szükség. Nos, a beérkező energia a piramison belül mindenhová eljut. Párhuzamos, több sávból álló kezelésre nincs szükség.

 

Függőleges mozgatásra pedig csak a piramis helyzeteinek felvételekor van szükség. Függetlenül, hogy az egyes rétegek kezelésében a gerinc és az asztallap távolsága jelentősen változhat.

 

Meglepetés
Az elkészült balsafa piramis és az egyenletes, könnyű járású alumínium karnis lehetővé teszi, ha a kezeltben az adott szinten és rétegben valamilyen blokk található, a piramis megakad a mozgatása során. Vagyis az elkészült piramismozgatás nagyon érzékeny. A kezeléseknek volt olyan szakasza, ahol ezt a képességét kihasználtuk.

 

A kezdetben tervezett gépi piramismozgatásnak egyelőre nem látom értelmét. Nagyon fontos információk nyerhetők a kézi piramis mozgatásából, a húzó-vonó szerkezet kiadott hangjaiból.

 

 

Budapest, 2014. április 21.

Utolsó módosítás: 2019. január 8.