Görbe piramis készítése lécekből

A HOLD és NAP hegyű egyenes piramisok készítésénél ismertettem, hogyan tudunk egyenes piramist készíteni fa lécek segítségével. Az egyenes piramisok nagyon nagy irodalommal rendelkeznek. Ha megnézzük például Németországban nagyon sok piramis formájú hotelt, piramis falut építettek az utóbbi időkben.

 

Meglepő módon lefelé hajló görbe piramis nem készül korunkban. Pedig sokkal hatékonyabban hat az emberiségre, a benne megforduló emberekre, mint a közismert egyenes piramis. 

 

A piramisos részben ismertetésre került görbe piramis működésének megismerése után nézzük, hogyan állíthatjuk szolgálatunkra a görbe piramist? Hogyan tudunk lécekből görbe piramist építeni? Hogyan tudjuk a lécekből készült görbe piramist hatékonyabban felhasználni.

 

A piramis éleinek elhagyása

Amikor piramist készítünk lécekből, megkülönböztetjük az alsó és az oldalsó éleket. Más a hosszuk, más a formájuk és más a funkciójuk.

 

Az alappal párhuzamos élek és elhagyásuk

Továbbra is lécekből készült piramis felhasználásában gondolkodom. Ha az egyenes piramisban meglévő 3 vagy a görbe piramisban meglévő 5 gyógyító helyet szeretnénk maximálisan kihasználni, akkor hamar akadályba ütközünk.

 

A lécekből épített piramis az emberhez képest kicsi. Maximum ülve lehet kezelni. Az ülő ember kicsiny része esik az optimális helyre. Tehát kezelésre jobb, ha az embert a megfelelő magasságban lefektetjük és a piramis elmozdul az ember hossztengelye, gerince mentén. Kezelés szempontjából mindegy, hogy a piramist mozgatom az ember felett vagy a kezelő asztalon, ágyon fekvő embert a piramis alatt.

 

Az akadály a megépített piramis tömegközéppontjainak elérése kapcsán adódik. Az akadályt a kereszttartó, vízszintes lécek okozzák.

 

Az általunk ismert nagy piramisokban ezt úgy oldották fel, hogy a kezelő kamrák elég nagyméretűek. Abban a teljes kezelt ember bőségesen elfér.

 

De a lécekből készített piramisból nem célszerű ekkorát készíteni. Ezért felmerül a kérdés, hogyan alakul a piramis energetikája, ha a piramist alkotó vízszintes éleket részben vagy teljesen elhagyom?

 

Nos, egyenes piramisnál a teljes alapélet elhagyva a keletkezett piramis energia körülbelül ugyanakkora, mintha meglenne az alapéle.

 

A görbe piramisnál a bonyolultabb forma miatt nem célszerű elhagyni a teljes alap élet. Görbe piramisnál is készítettem a működését feltáró modellt. A modellben a 4 alapélből csak 2-őt hagytam el. Ha a kezelt személy egy asztalom van, akkor érdemes a két egymással szemben fekvő élet kivenni. Így készült a modell is. Az eredmény a vártnak megfelelően alakult. A kivett 2 alapél nem befolyásolta a kapott energiák nagyságát, erősségét.

 

A görbe piramisnál azonban nem elégséges csak a megfelelő alap élek elhagyásával játszani. Ott a görbeség hajlását biztosító él kivétele is fontos a megfelelő oldalakon. Tehát ezt követően kiemeltem a görbület élét, a törésvonalat alkotó vízszintes éleket is ahonnan már az alapélet korábban kivettem. Szerencsémre ennek az élnek a hiánya sem okozott jelentős energia csökkenést.

 

A 2,6 m-es piramis megépítésekor a merevebb szerkezet miatt a modellkísérletben teljesen eltávolított éleket részben mégis csak megépítettem. Az élekből csak annyit hagytam el, hogy a kezelt személyt kényelmesen elférhessen. Akkor is, ha a piramist hossz- és keresztirányban mozgatom a kezelt személy felett. A keresztirányú mozgatás ugyan korlátos, de a kezeléseknél elégséges volt.

 

Az oldal élek és elhagyása

A 2010 decemberében publikált, később NAP hegyű, egyenes piramis névre keresztelt változat működésének elemzésekor derült ki, hogy a csúcsban 2, egymáshoz csatlakoztatott oldal él esetén a 4. dimenzióra az ajtó még nem jön létre. Amikor azonban a 3-dik élet alkotó lécet is hozzá csatlakoztatom a hegybe, akkor az ajtó kinyílik. A piramis által üzemeltetett ajtóhoz tehát elégséges csak 3 él megléte a 4-ből.

 

 

Budapest, 2014. március 31.

Utolsó módosítás 2019. január 2.