Piramissal és kristályokkal támogatott
fizikai közérzet javítás eszközei
A piramis

Egy kis történelem

Legelőször papírból készítettem a modellezéshez, méréshez használt piramisaimat.

Majd hurkapálca alapú modellekre váltottam. Ezt követte a lécekből készült változat.

A tanítás, amit kaptam, abban az állt, hogy a piramisaimat élő anyagból szükséges készíteni. A tanítás ellenére azért megpróbáltam fa lécek helyett műanyag rudakat alkalmazni. Az eredmény magáért beszélt. Elég volt egyetlen kísérlet, hogy a továbbiakban ragaszkodjak az élő anyaghoz. (fa, kő, kristály, ...)

 

A papír változatnál általában felületekkel dolgozunk és az oldalakat ragasztófülekkel rögzítjük. A hurkapálcás változatban a felületről áttérünk a rúd alapú megoldásra. A lécek esetében pedig már arra is van lehetőségünk, hogy a lécek végeinek kialakítását is megvizsgálhassuk, körbejárhassuk.

 

Amikor a piramis elkésítéséhez kezdtem, addigra már eldőlt, hogy a kristály ágy a fix és a fölötte lévő piramist szükséges mozgatni. A mozgatás követelményéből merült fel egy lehetséges veszélyforrás, mégpedig a piramis az alatta fekvő kezeltre eshet.

 

A készülő piramisnál egyszerűen nem lehetett megengedni, hogy bármilyen ok miatti piramis leszakadás a kezelt személyben kárt tehessen.

 

Korábban a lécekből készült piramisaimhoz fenyőfát használtam. Természetes volt az első pillanatokban, hogy itt is azzal fogok dolgozni. De aztán a piramis mozgatásából származó lehetséges veszélyforrás miatt a jól megszokott fenyűfa helyett a lényegesen könnyebb balsafához fordultam.

 

A balsafa egy az egyenlítő környékén termő, gyorsan növő fafajta. A fa egyik fele laza szerkezetű és könnyű, míg a másik fele adja a fa merevségét. Az a fele tömörebb és lényegesen nehezebb is.

 

A kereskedelemben kapható balsafa alatt a teljes fa könnyebbik felét értjük.

 

Magyarországon balsafa rendelhető az alábbi telefonszámom: 20/329-3325. Nekem a 2 db rönk (rönk alatt értjük - a könnyebb fatörzsfél méretre vágott részét) 4 hónap múlva érkezett meg. Az egyik rönk minőségi, görcsmentes volt. A másik görcsös.

 

A piramis méreteiről már régen tudtam, hogy 260 cm-es lesz az alapja. De a piramis alakja, magassága csak az idővel és a követelmények fejlődésével alakult.

A szoba belmagassága 265 cm. Egyenes piramis esetén a 260 cm alapélű piramissal nem fértem volna el.

 

Az egyenes piramis működéséhez elengedhetetlen a pontos tájolás és a minél szabályosabb piramisalak. A szoba, ahová telepíteni kívántam a berendezést csak nagyjából áll Kelet-nyugati irányban. Elhajlása körülbelül 5º. Ha ezt az elhajlást egyenes piramissal kellett volna kezelnem, akkor a fix belsőméret miatt a piramis alapjának is csökkenni kellett volna.

 

A görbe piramis tulajdonságai

Nagyon sokáig csak egyenes piramisokkal kísérleteztem.

A görbe piramis és sajátosságai számomra nagyon kellemes meglepetéssel járt. Más kérdés, alapvetően magamban éreztem, a görbe piramis egészen más, mint az egyenes.

 

Az egyenes piramisnál például az épített tömegközéppont a gyengébb energetikailag. Itt a halotti kamra mélyen a Föld felszíne alatt található. A görbe piramisnál ez éppen fordítva van. Az energetikailag erősebb kezelőpont, a megépített piramisrészben található. Vagyis pontosan fordítva, mint az egyenes piramis esetében.

 

Tehát összefoglalva a görbe piramis az alábbi tulajdonságokkal bír:

- kisebb a magassága

- tájolása ±15º-ban eltérhet az Észak-déli iránytól

- kevésbé érzékeny a méretpontosságra, mint az egyenes társa

- a görbe piramis nagyobb energiákat mozgat, mint egyenes társa

- 5 (7) gyógyító hely található benne – ellenben az egyenesben csak 3 (4) van

- Az épített piramis tömegközéppontjában van az erősebb gyógyító hely. Az egyenes piramisban pedig mélyen a Föld alatt van az erősebb gyógyító hely.

 

Lécekből készült, mozgatható piramis esetében a fizikai közérzet javítás könnyebben, egyszerűbben végezhető a görbe piramisban. A görbe piramisnak kisebb a függőleges irányú kiterjedése. A fordított kezelés miatt a függőleges mozgatás igénye is kisebb. Ez abból adódik, hogy a görbe piramist a kezelt fölé emelni éppen a kisebb keresztmetszetű gyerekek esetében szükséges. Míg az egyenes piramist pedig a felnőttek esetében kell magasabbra emelni.

 

Ha valakinek nincs ínyére a szűkebb helyen végzett kezelés, persze ez lehet hátrány is. Meg lehet rá megoldást is találni.

 

Szóval a 260 cm-es alapéllel készült fa piramis balsafából épült. Görbe piramisként került megvalósításra. A kisebb keresztmetszetek, kisebb tömeg elérése miatt ez öszvér piramisként készült. Öszvér piramisnak nevezem, amikor a görbe piramist merevítem egy egyenes piramissal. Nekem ez volt az első öszvér építésű piramisom.

 

A piramis hegye – a piramis lelke

A másik kellemes meglepetést éppen a hegy kialakítása okozta. A korábban épített piramis hegy kialakításban eddig csak a NAP hegyűt készítettem. Amikor az egyenes részét raktam össze a 260 cm-es piramisnak, egy ötlettől vezérelve fordítva csináltam meg a csúcsot és nagyon megörültem az eredménynek. Addig szinte mindennapos gondunk volt a hemzsegő asztrális lényekkel. Az új heggyel egy csapásra megszűnt a jelenlétük. Ha valaki nem ismerné a piramis hegyének lehetséges változatait, javaslom elolvasásra „A piramis lelke” írást.

 

A 260 cm-es öszvér piramis ugyanúgy készült, mint 13 cm-es társa. Az egyenes piramisrész HOLD hegyű. A rajta lévő görbe piramis 3-as típusú „A piramis lelke” leírás besorolása szerint. A görbe piramissal együtt a magassága pár mm-rel nagyobb. Miután a kezelőasztal miatt gyakorlatilag a vízszintes lécek, merevítések kiestek, szükséges volt masszív hegyet és más rögzítést megvalósítani.

 

A 260 cm-es piramis meredekebb, mint a „Bent pyramid” és kevésbé meredek, mint a 13 cm-es változat. Érzésem szerint a 260 cm-es modell hatékonyabban működik, mind a „Bent pyramid”-nál, mind a 13 cm-es változatnál. A 13 cm-es társa egyenes piramisának oldalél dőlésszöge 45º. A 260 cm-es egyenes piramisának oldalél hajlásszöge 38º, magasság hajlásszöge pedig 47º 52'.

 

A kezelést befolyásoló kristályoknak szükség volt egy felületre a piramison belül. A továbbiakban ezt a felületet kristályasztalnak kereszteltem el. Szóval a kristályasztal nagyon sokat segít a piramis megtartásában. Gyakorlatilag keresztirányban minden más vízszintes tartó átmetszésre került és így ez tartja a piramist a kezelőasztal felett.

 

A modellben az oldal magasság csak az egyenes piramisban jelenik meg. A 260 cm-esben a íves, görbe lécek miatt ezt is merevíteni kellett. A modellben a kristálytartó asztal csak jelölésre került és a vízszintes lécek kivágására nem került sor. Kivágásra ott került sor, ahol az oldal magasság léc nincs. A vágás helyét a hurkapálcán piros tollvonással jeleztem.

 

Hurkapálca modell

Hurkapálcából készült modell

 

A 260 cm-es piramis méretezése

Az értelmezés miatt az alábbi elnevezésekkel éltem.

Megkülönböztetem a belső, alsó egyenes piramist és a fölötte található görbe piramist.

 

Az építésekor a görbe piramis volt a meghatározó.

 

A görbe piramis áll egy gúlából és egy csonka gúlából. A továbbiakban a gúla alapélét felső alapélnek nevezem. A csonka gúla alap élét alsó alapélnek.

 

A felhasznált faanyagok (lécek, lapok) hosszai:

 

 

Megnevezés

Hossz [mm]

 Darab 

 Megjegyzés 

 

Egyenes piramisrész

 

 

 

   1

 Alap él (= alsó alap él)

  2600

     4

*

   2

 Egyenes oldal él

  2333,6

     4

 

   3

 Egyenes magasság
 = belső oldalmagasság

  1937,9

     2

 

 

 

 

 

 

 

Görbe piramisrész

 

 

 

 

Felső rész

 

 

 

   4

 Felső alap él

  1696,2

     4

*

   5

 Felső oldal él

  1437,5

     4

 

   6

 Felső magasság

  1145

     2

 

 

 Alsó rész

 

 

 

   7

 Alsó oldal él

    908,5

     4

 

   8

 Alsó magasság

    788,2

   10

 

   9

 Alsó sarok átló

    693,0

     4

 

 

 

 

 

 

 

Távtartók

 

 

 

 10 

 Egyenes-görbe él távtartó

 (Szükség szerint) 

     4

 

 11 

 Egyenes-görbe magasság távtartó

 (Szükség szerint) 

   10

 

 

 

 

 

 

 

Kristálytartó

 

 

 

 12 

 Oldal él

    530

     4

 

 13 

 Polctartó

    530

     8

 

 14 

 Polc (3 mm-es balsa lemez, 100 mm széles) 

    355

     3

 

 15 

 Polc alátámasztó (5x5 mm-es balsa lécből)

    540

     4

 

 

Ahol léc adatokat nem adtam meg, ott 1,9 cm x 1,9 cm-es lécekből dolgoztam. Ez a furcsa méret a rönk lécre vágásából adódott. A lécre vágás technológiai okok miatt két lépésben került végrehajtásra. (A vágó szerszám 1 m hosszú lécek fogadására alkalmas. Ezért a 2,6 m-nél hosszabb rönkök okoztak némi fejtörést.)

 

A lécre vágást Szekeres Nándor (Csepelen, az Ady Endre út 32-ben van Modellező boltja) végezte. Elérhető (Szán Bt., www.szanmodell.hu, +36-1/420-71-25 és +36-30/9701-339).

 

A táblázatban a Megjegyzés oszlopban *-gal szereplő darabszámok a szabályos piramisforma elkészítéséhez szükséges. A piramis üzembe helyezése előtt ezek a lécek részben kiiktatásra, csonkolásra kerülnek. A kiiktatásra a kezelttel és a kristályasztallal való ütközés miatt került sorra.

A felső alapból 18 cm-t hagytam meg, igazodva leghosszabb távtartóhoz.

Az alapélből pedig az alsó sarok átló által meghatározott méretnyit. (Az üzemeltetés során szerzett tapasztalat alapján szerencsésebb lett volna, ha az alsó sarok rövidebb átlóval készül és az alap élből rövidebb csonk marad meg.)

 

A kristálytartó Oldal élei 45º-ban kerültek levágásra és összeillesztésre. A polctartó oldal élei alulról az egyenes piramisra támaszkodnak. A polcot tartó lécekpedig a 'Polctartó oldal élei'-nek élére. Javaslom a támaszkodó felület szélesítésére egy 5x5 mm-es, négyzetes balsafa lécet átlójánál fogva hosszában kettévágni és az élek mellé kívülről és belülről odaragasztani. (Az 5x5 mm-es balsafa léc és a 3 mm-es balsafa lap kereskedelemben kaphatóak. Azokat ezért nem vágattam.)

 

A piramis kialakítása során ahol szükséges volt a merevebb szerkezet miatt fa csapokkal erősítettem a rögzítést. Minden más helyen csak faragasztóval került rögzítésre.

 

A piramis elkészítése

A piramist méretei miatt a kezelésre használt berendezés helyén kellett elkészíteni. Méretei miatt nem tudtam volna kívülről bevinni.

 

Először a belső, alsó egyenes piramist készítettem el.

A 4 alapélet merevítettem az „Alsó sarok átlók”-kal. A 4 alapél rögzítését és az „Alsó sarok átlók” rögzítését fa csapokkal és ragasztással merevítettem, végeztem. Az alapéleknél törekedtem a minél pontosabb szabályos négyzetforma elérésére. Mind az Alap élek, mind az „Alsó sarok átlók” végei 45º-ban kerültek levágásra mindkét végükön.

 

Az alap négyzet után következett az egyenes piramis elkészítése. Az éleknek megfelelő léceket a HOLD hegy alapján készítettem elő. A lécek alja 38º-ban került levágásra.

 

Majd az oldal magasságok kerültek a helyükre. A lécek csúcsát az igényeknek megfelelően pontosan illesztettem.

 

Az elkészült egyenes piramisra épült a görbe társa. A görbe piramis Felső alapjának magassága az alaptól kisebb, mint a kezelőasztal magassága. Ezért az elkészült egyenes piramist a megfelelő méretben felemeltem annyira, hogy a Felső alap éppen a kezelő asztal tetején foglaljon helyet.

 

Az alátámasztást „V” alakban hajtott kartonlapokkal végeztem. (Lásd a képeken!)

 

Az egyenes piramis és a Felsőalap pozicionálása és rögzítése volt az első lépés a görbe piramis elkészítésekor. A pozicionálást a megfelelő hosszúságúra vágott sarok, majd oldal távtartókkal követtem el.

Ezt követően kerültek befaragásra az oldal élek. Az oldal élek után a magasságoknak megfelelő lécek. Majd legvégén a sarkokat merevítő függőleges lécek. Az egyenes piramis alapjánál nem lehetett szélesebb a görbe piramis. Ezért a megfelelő lécek összefaragásra kerültek. Minden esetben a görbe piramis lécét faragtam. Az egyenes piramis lécei maradtak eredeti formájukban, hiszen alapvetően ezek tartják a szerkezetet. Az összeragasztás eredményeként egy masszív szerkezetet kaptam.

 

A megfelelő lécek kifűrészelése előtt a távtartóul szolgáló kristálytartó került a helyére.

 

A balsafa nagyon könnyen vágható, faragható, alakítható.

 

Amint korábban említettem, két rönkből dolgoztam. Az egyik 270 cm hosszú volt, míg a másik 280 cm. A 270 cm-esből 20 db 1,9x1,9 cm-es lécet használtam fel. A 280 cm-esből pedig 9 db-ot számoltam. Az utóbbiból kicsit több került felhasználásra a rönk közepén található görcs miatt. 

 

A piramis készítése képekkel illusztrálva

 

Műveleti sorrend (zárójelben a „Felhasznált anyagok” táblázat tételszáma)

1           Egyenes piramis elkészítése.

1.1         Egyenes alap keret – csappal illesztve és ragasztva. (1)

1.2         Egyenes alap keret – sarokmerevítésekkel. Csappal illesztve és ragasztva. (9)

1.3         Egyenes piramis 4 oldal él elkészítése. (2)
Az alsó saroknál csappal rögzítve. A csúcsban csak ragasztva a HOLD hegyben.
Egyenes sarok Az alsó saroknál szimmetrikusan hagytam helyet a görbe piramis alsó élének. (Lásd a képen!)

1.4         Az egyenes piramis oldal magasságok elkészítése. (3)
A kezelőasztal hosszanti oldalánál. Felül igényeknek megfelelően befaragtam a kész HOLD hegybe. Alul és fölül ragasztottam. (A csap nélküli ragasztásoknál gombostűvel a ragasztás megszáradásáig szükség szerinti irányokból rögzítésre került.)
Egyenes csúcs Képen a kialakult csúcs.

2           Görbe piramis alsó részének elkészítése

2.1         A Felső alap élekből a négyzetes keret elkészítése. (4)
Sarkoknál csappal és ragasztással rögzítve.

2.2         A piramis megemelése és rögzítése „V” alakú karton lapokkal.

2.3         A Felső alap keret rögzítése a kezelőasztalon.
Egyenes piramis és a Felső alap kerete Képen az egyenes piramis és a Felső alap pozicionált kerete.

2.4         Alsó magasság felhelyezése a sarkokban. (8)
Mindkét végén ragasztva.
Görbe piramis alsó sarok Képen az alsó sarok kialakítása.

2.5         Alsó magasság felhelyezése az egyenes piramis magasság (1.4) fölé. (8)
Mindkét végén ragasztva.
Görbe alsó magasság Képen az alsó magasságléc elhelyezése után.

2.6         Alsó oldal él befaragása, elkészítése. Lásd az ábrákat! (7)
Mindkét végén ragasztva.
Alsó oldal felső vége Az él felső végének kialakítása.
Alsó oldal él alsó vége Az él alsó végének kialakítása.

2.7         Egyenes-görbe él távtartók elkészítése. (10)
Mindkét végén ragasztva.
Gombostűs rögzítés helyett befőttes gumival feszítve a ragasztás idejére.

2.8         Egyenes-görbe magasság távtartók elkészítése. (11)
Mindkét végén ragasztva.
Gombostűs rögzítés helyett befőttes gumival feszítve a ragasztás idejére.
(Ezt csak a kivágás előtt készítettem el.)
Görbe távtartó ragasztása Képen az oldal magasság távtartó ragasztása közben.
Oldal él távtartók alul nézetben Távtartók az oldalélnél 1 - alul nézetben.
Oldal él távtartók felül nézetben Távtartók az oldalélnél 2 - felül nézetben.

3           Görbe piramis felső részének elkészítése

3.1         A felső oldal élek elkészítése (5)
A piramis lelke írás szerinti 3-as típusú hegy kialakítása a görbe piramis csúcsából.
Mindkét vége ragasztva.

3.2         Felső magasságok elkészítése. (6)
Mindkét vége ragasztva.
Görbe piramis csúcsa Képen az elkészült görbe piramis csúcsa.

4           Kristálytartó asztal elkészítése

4.1         A kristálytartó asztal keretének elkészítése. (12)
A lécek egymáshoz és az egyenes piramishoz ragasztással rögzítve.

4.2         A polctartó alatti élek támaszkodó felületének elkészítése. (15)
Az 5x5-ös léc átló mentén félbe vágva és az átló mentén ragasztva végig az él mindkét oldalán. Ahol a görbe piramis lécei nem lógnak be.
polc tartók 5x5-ös lécei Képen az 5x5-ös befaragott lécek.

4.3         A polctartók elkészítése. (13)
A polctartók egymással párhuzamosan futnak. Mindkét oldalon 4-4 db lécből áll.
A szélesített élre ragasztással rögzítve.

4.4         A polc elkészítése. (14)
3 db szorosan egymás mellé helyezett lapból áll.
Kristálytartó polc Képen a kész kristálytartó polc.

5           A kezelőasztal végeinél a vízszintes alapélek csonkolása

5.1         A 2 db alapél csonkolása.
Az alap élet és a Felső élet összekötő magasságlécnél.
(A kezelés során szerencsésebb, ha a magasság léc helyett az oldal éllel párhuzamosan fut az alsó él rögzítése. És az Alap él csonkja is rövidebb.)
Alsó él csonkolás után Képen az alsó él csonkolása utáni állapot.

5.2         A 2 db Felső alapél csonkolása.
A leghosszabb távtartóhoz igazodva csonkolva. (Nálam 18 cm maradt meg.
Először a piramis mozgatást készítettem el és rögzítettem. Kipróbáltam hogyan működik a lécek elvágása előtt és után.)

 

A vállalkozó kedvűeknek jó építést, kísérletezést és használatot kívánok!

 

Bármilyen felmerülő kérdésre szívesen válaszolok. Csak egy levelet szeretnék kérni.

Köszönöm!

 

 

Budapest, 2014. április 21.

Utolsó módosítás: 2022. október 25.